Kierowca TIR’a to jeden z bardzo popularnych zawodów. Kandydat na to stanowisko
musi jednak spełnić określone kryteria, by uzyskać zatrudnienie jako kierowca samochodu ciężarowego.

Podstawowymi dokumentami, które musi posiadać kandydat na to stanowisko są uprawnienia do prowadzenia konkretnych pojazdów. Do kierowania samochodów o małej masie 3,5-7,5 ton, wymagana jest kategoria C1, jeśli pojazd ciągnie przyczepę: C1+E. Do prowadzenia samochodów większych gabarytów niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C. Jeśli kierowca w swojej pracy będzie przewoził towar w przyczepie, wówczas zobowiązany jest posiadać uprawnienia kategorii C+E. Kursy przygotowujące do egzaminów z prowadzenia samochodów ciężarowych należą do dużych inwestycji, których cena często odstręcza zwłaszcza młodych ludzi.

Dodatkowymi wymogami związanymi z zawodem kierowcy samochodu ciężarowego są pozytywne wyniki badań lekarskich. Kierowca musi posiadać dobry ogólny stan zdrowia oraz pozytywne wyniki badań okulistycznych i laryngologicznych.

W zależności od specyfiki branży kierowca nieraz zobowiązany jest do uzyskania dodatkowych uprawnień związanych z przewozem żywności, zwierząt czy materiałów niebezpiecznych.

Wpisz komentarz