W zawodzie kierowcy ciężarówki w Gliwicach pracuję ponad dwa lata i w najbliższym czasie mam zamiar zapisać się na kurs ADR. Wielu moich znajomych pyta się co kryje się pod skrótem ADR i czego ten kurs dotyczy, kierowca Gliwice. Otóż, kurs ADR stanowi szkolenie dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne i może obejmować dwie formy: formę podstawową i formę specjalistyczną.

Zazwyczaj kurs ADR podstawowy trwa minimum 24 godziny lekcyjne i kończy się egzaminem w formie testowej. Zakres kursu obejmuje:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń,
 • ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy,
 • czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku,
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,
 • środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku,
 • zakazy ładowania razem,
 • oznakowanie opakowań – sztuki przesyłki,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
 • informacje na temat ochrony środowiska.

Kurs specjalistyczny dotyczy trzech możliwych aspektu przewozów materiałów niebezpiecznych: przewozu w cysternach, przewozu materiałów wybuchowych oraz przewozu materiałów promieniotwórczych. Każdy z elementów kursu kończy się egzaminem.

W zakres kursu dotyczącego przewozu w cysternach wchodzi:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
 • zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów wybuchowych obejmuje: zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe oraz zakazy pakowania i ładowania razem materiałów z tej kategorii. W zakres kursu dotyczącego materiałów  promieniotwórczych wchodzi natomiast:

 • zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
 • wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
 • środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Wpisz komentarz