Asystent

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 68614

Warunki pracy

- zagrożenie korupcją,
- szczególnie trudne warunki środowiskowe (przestrzenie zamknięte, pomieszczenia siłowni
okrętowych etc.,
- zmienne warunki atmosferyczne,
- wysiłek fizyczny (wejścia po trapach, drabinkach, pokonywanie wielu kondygnacji),
- nietypowe godziny pracy (pełnienie dyżurów i przeprowadzanie inspekcji w godzinach
wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy),
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
- brak przystosowania toalet i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych zarówno
w budynku jak i na statkach będących przedmiotem inspekcji.

Zakres zadań

 • udział w inspekcjach statków o obcej przynależności i sporządzanie raportów z inspekcji,
 • udział w opracowaniu i opiniowaniu projektów krajowych aktów prawnych,
 • udział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
 • udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w ramach Programu Szkolenia i Oceny Kompetencji Inspektorów PSC.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w charakterze oficera na statkach morskich
 • dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska, ochrony statku oraz pracy na morzu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Inne oferty pracodawców:

 • /
 • Od: 0000-00-00