Dyspozytor

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Dyspozytor
Miejsce pracy: Poniatowa

Podstawowe obowiązki:

 • koordynowanie pracy dedykowanej floty,
 • optymalizacja usług transportowych,
 • monitorowanie statusów planowanych aut,
 • dbałość o terminowość dostaw i wysoką jakość usług,
 • utrzymywanie dobrych relacji z kierowcami/podwykonawcami,
 • pozyskiwanie zleceń transportowych,
 • raportowanie parametrów operacyjnych i jakościowych,
 • prowadzenie dokumentacji operacyjnej.

Wymagania

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego)
 • znajomość rynku przewoźników, branży TSL,
 • znajomość zagadnień z zakresu czasu pracy kierowców, konwencji CMR,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie.
 • pracę w renomowanej firmie będącej wiodącym operatorem logistycznym w Europie.
 • dodatkowe świadczenia socjalne.
 • szansę na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy w firmie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) firma Pawtrans Holding Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. Dane nie będą przetwarzane jednak dłużej niż przez okres 1 roku od przekazania ich przez Panią/Pana,

4) nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu,

6) posiada Pani/Pan prawo, również do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


Należy wpisać klauzulę w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Inne oferty pracodawców:

 • /
 • Od: 0000-00-00