Kierownik sekcji handlowej

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik sekcji handlowej
Miejsce pracy: Poniatowa

Do obowiązków osoby na wymienionym stanowisku będzie należało:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów korporacyjnych,
 • obsługa bieżących umów transportowych,
 • rozpoznawanie i definiowanie potrzeb klientów oraz doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań,
 • przygotowywanie ofert i prezentacji sprzedażowych,
 • negocjowanie warunków i umów handlowych,
 • realizacja celów i planów sprzedażowych,
 • koordynacja działań logistycznych.

Wymagania:

 • doświadczenie w sprzedaży potwierdzone sukcesami (mile widziane doświadczenie w sprzedaży usług transportowych),
 • rozwinięte umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • zorientowanie na cel i silna motywacja do sprzedaży,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność oraz dynamizm w działaniu,
 • język angielski/niemiecki umożliwiający swobodną komunikację,
 • znajomość branży transportowej,
 • czynne prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • atrakcyjne stałe wynagrodzenie zasadnicze + premia
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon służbowy)
 • perspektywę rozwoju zawodowego podczas współpracy z firmą o ugruntowanej pozycji w branży transportowej,
 • szkolenia związane z wykonywaną pracą rozwijające umiejętności,
 • dodatkowe benefity socjalne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) firma Pawtrans Holding Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. Dane nie będą przetwarzane jednak dłużej niż przez okres 1 roku od przekazania ich przez Panią/Pana,

4) nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu,

6) posiada Pani/Pan prawo, również do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


Należy wpisać klauzulę w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Inne oferty pracodawców:

 • /
 • Od: 0000-00-00