Pracownik do działu zaopatrzenia

zatrudni Kandydatów na stanowisko:

Pracownik do działu zaopatrzenia
Miejsce pracy:

Czeladź
Obowiązki
 • Przyjmowanie i tworzenie dokumentów zakupu i sprzedaży
 • Przyjmowanie przesyłek kurierskich
 • Przygotowywanie przesyłek do wysłania
 • Korespondencja emailowa z dostawcami i odbiorcami
 • Sporadyczne lokalne zakupy uzupełniające, jazda samochodem
Oczekiwania
 • Wykształcenie średnie
 • Umiejętność korzystania z komputera w zakresie oprogramowania biurowego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Prawo jazdy kat. B
Oferta
 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i kwalifikacji,
 • Pełny pakiet socjalny.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o wysłanie aplikacji (CV, list motywacyjny).
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych:
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych kandydatów na pracownikówMikster Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO niniejszym informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikster Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21;
2) Pani/Pana dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych przetwarzane będą w celu związanym z rekrutacją i nawiązaniem stosunku zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została przez Panią/Pana wyrażona poprzez wysłanie do nas tych danych z własnej inicjatywy w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Ponadto możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
3) dostęp do danych osobowych, przetwarzanych w związku z rekrutacją i nawiązaniem stosunku zatrudnienia, będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych; każda z osób upoważnionych zachowuje w tajemnicy wiedzę wynikającą z tych materiałów; dane osobowe zawarte w dokumentacji papierowej przechowywane są w zamykanych szafach, które znajdują się w zamykanych pomieszczeniach, natomiast dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane są na zabezpieczonych hasłem laptopach;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być operator pocztowy, firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, firmy księgowe, ubezpieczyciele i inne podmioty realizujące usługi mające związek z rekrutacją i nawiązaniem stosunku zatrudnienia;
5) Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w dokumentacji uzyskanej w toku rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu ich otrzymania przez administratora, co ma między innymi związek z koniecznością zabezpieczenia możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody nie dłużej jednak niż 3 lata. Po upływie w/w okresów dane osobowe będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie; pozostałe dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przypadków, w których administrator ma prawo odmówić usunięcia danych (art. 17 ust. 3 RODO);
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją i nawiązaniem Pani/Pana zatrudnienia;
9) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Mikster Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21; danych osobowych koniecznych do procesu rekrutacji oraz zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Pani/Pana wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Pani/Pana imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.

Inne oferty pracodawców:

Specjalista ds. zaopatrzenia

 • STER Sp. z o.o.

 • wielkopolskie / Swadzim k. Poznania
 • Od: 2020-11-16

Specjalista ds. Zaopatrzenia

 • WIBO Sp. z o.o. Sp. k

 • pomorskie / Kartuzy
 • Od: 2020-10-12

Specjalista ds. zaopatrzenia

 • STER Sp. z o.o.

 • wielkopolskie / Swadzim k. Poznania
 • Od: 2020-08-28

Specjalista ds. Zaopatrzenia

 • Adamed Pharma S.A.

 • łódzkie / Pabianice, Ksawerów (pow. pabianicki)
 • Od: 2020-06-19