Specjalista ds. Gospodarki Magazynowej

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (IGB MAZOVIA) została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku poprzez przekształcenie i połączenie: Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego – Stacji Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu. IGB Mazovia prowadzi szeroką działalność produkcyjną, usługowo – handlową, projektową i inwestycyjną. Poszukujemy kandydatów na poniższe stanowisko:

Specjalista ds. Gospodarki Magazynowej
Miejsce pracy: Koszalin

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:
 • zamawianie i zakup towarów, materiałów, sprzętu narzędzi do obsługi zakładu produkcyjnego,
 • rozwiązywanie reklamacji ilościowych i jakościowych zakupionych i sprzedawanych towarów,
 • dokonywanie zakupów materiałów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej w programach księgowo-magazynowych: preferowane: Symfonia, POLKA
 • wprowadzanie faktur zakupowych na podstawie zamówień,
 • wprowadzanie zleceń produkcyjnych, dokumentów magazynowych,
 • ewidencja materiałów i towarów,
 • wystawianie pozostałych dokumentów związanych z obrotem materiałów,
 • kontrola zgodności wydawanych materiałów,
 • ewidencja materiałów i towarów,
 • bilansowanie stanów magazynowych, sporządzanie raportów,
 • wystawianie dokumentów transportowych dla firm spedycyjnych i kurierskich,
 • bieżące prowadzenie ewidencji pracy kierowcy + miesięczne rozliczenia,
 • wystawianie, kontrolowanie i weryfikacja kart drogowych,
 • odpowiedzialność za racjonalną gospodarkę paliwami płynnymi – miesięczne rozliczenia pojazdów zakładu,
 • prowadzeniem korespondencji związanej z zakresem obowiązków.
Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:
 
wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • znajomość procesów oraz zasad dotyczących gospodarki magazynowej,
 • doświadczenie w pracy z systemami magazynowymi.
wymagania dodatkowe:
 • odpowiedzialność w realizacji zadań,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • uczciwość, systematyczność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.
 • uprawnienia do obsługi wózka widłowego.
Kandydatom oferujemy:
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego,
 • stabilność zatrudnienia,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższych oświadczeń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Gospodarki Magazynowej.
1. Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373652, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-29-67-596, REGON 142732693, (dalej: Administrator).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igbmazovia.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba że taki obowiązek będzie wynikał wprost z przepisów prawa. Dane mogą jednak być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@igbmazovia.pl lub telefonicznie pod nr 22 328 63 42 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Inne oferty pracodawców:

 • /
 • Od: 0000-00-00