Specjalista ds. floty samochodowej - kierowca

CRL Sp. z o. o. od 1990 roku jest wiodącą firmą na rynku usług związanych z wynajmem i serwisem odzieży roboczej, ochronnej i szaf odzieżowych. Jako nieliczni oferujemy naszym klientom kompleksową, satysfakcjonującą obsługę.

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. floty samochodowej - kierowca
Miejsce pracy: Radom

Zatrudnienie w oparciu o samozatrudnienie

 

 

Zakres obowiązków:
 • sprawowanie opieki nad samochodami służbowymi firmy,
 • nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi, serwisowymi, technicznymi, wymianą oleju i elementów eksploatacyjnych,
 • współpraca z warsztatami mechanicznymi w zakresie serwisowania floty pojazdów firmowych,
 • nadzór nad oponami – terminowość wymiany opon sezonowych, sporządzanie zamówień na nowe opony zgodnie z zapotrzebowaniem, ocena zużycia opon i rekomendacje co do ich dalszego użytkowania,
 • przygotowanie przedsprzedażowe pojazdów,
 • dowożenie odzieży czystej do Klientów,
 • rozkładanie poszczególnych sztuk odzieży czystej do skrytek zgodnie z opisem na etykiecie,
 • odbiór odzieży brudnej od Klientów do prania.
Wymagana:
 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe),
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu pojazdów o różnych gabarytach.
 • dobra znajomość́ pakietu MS Office,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • motywacja do osiąganie założonych celów,
 • umiejętność planowania i harmonogramowania pracy oraz tworzenia analiz i raportów,
 • znajomość zagadnień związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i likwidacją szkód,
 • znajomość rynku motoryzacyjnego, warsztatów i serwisów, dostawców części,
 • obowiązkowość, sumienność i dyspozycyjność.
Oferujemy:
 • długotrwałą współpracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie: podstawa + premia kwartalna,
 • pracę od poniedziałku do piątku, wolne weekendy,
 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • szereg ciekawych i różnorodnych zadać.
Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 

Inne oferty pracodawców:

Specjalista ds. floty samochodowej - kierowca

 • CRL Sp. z o.o.

 • mazowieckie / Radom
 • Od: 2019-10-18

Koordynator ds. Floty

 • SUEZ Polska Sp. z o.o.

 • mazowieckie / Warszawa
 • Od: 2019-10-14