Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem

Rail Cargo Group jest jedną z wiodących grup logistycznych w Europie, której roczna sprzedaż wynosi 2,2 mld euro a zatrudnienie 8700 pracowników. Wspólnie z silnymi partnerami, Rail Cargo Group oferuje kompleksową sieć logistyki end-to-end w Europie i poza nią, do Azji. Łączy europejskie konurbacje i porty z dobrze prosperującymi centrami gospodarczymi w Rosji, Turcji i aż do Chin..

 

Firma Rail Time Polska Sp. z o.o., jako nowy członek Rail Cargo Group szuka pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem
Miejsce pracy: Warszawa i cała Polska
Nr ref.: 190901
Opis stanowiska:
 • nadzór i koordynacja rozwoju polityki bezpieczeństwa i celów bezpieczeństwa firmy oraz ich realizacja
 • wdrożenie odpowiednich międzynarodowych, krajowych i wewnętrznych norm i standardów do działania i zarządzania ryzykiem
 • comiesięczne monitorowanie i raportowanie współczynnika bezpieczeństwa i celów systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • ustanowienie, rozwijanie, zarządzanie, kontrola i nadzór nad wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i wspólnych metod bezpieczeństwa i raportowanie do Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie
 • identyfikacja zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo kolejowe oraz dokonywanie oceny ryzyka powstałego w związku z prowadzeniem działalności eksploatacyjnej, raportowanie w tym zakresie, w szczególności przygotowanie i tłumaczenie rocznego raportu bezpieczeństwa dla Urzędu Transportu Kolejowego
 • współpraca z krajowym organem ds. bezpieczeństwa, zarządcami infrastruktury, innymi przedsiębiorstwami kolejowymi i organami państwowymi, w szczególności z Urzędem Transportu Kolejowego oraz z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w szczególności zapewnienie ciągłej adekwatności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem do zmieniających się przepisów i aktualnej sytuacji organizacyjnej firmy oraz zachodzących w niej zmian
Wymagania:
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w branży kolejowej
 • doświadczenie w badaniu niebezpiecznych zdarzeń w branży kolejowej
 • znajomość wymagań dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością dla przedsiębiorstw kolejowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność zarządzania ludźmi, odporność na stres, decyzyjność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • samodzielność, organizacja pracy i inicjatywa w pełnieniu obowiązków służbowych
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę i otwarcie na nowe wyzwania
 • wysoka kultura osobista
Oferujemy:
 • pracę w solidnej firmie w ramach umowy o pracę i adekwatne wynagrodzenie
 • liczne benefity dla pracowników
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość udziału w szkoleniach merytorycznych
 • wsparcie, przyjazną atmosferę, możliwość pracy w środowisku międzynarodowym

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:


Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rail Time Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 124 (KRS 0000351978, NIP: 7010226399, REGON: 142349971), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym CV dla celów:


[  ] przeprowadzenia bieżącej rekrutacji, w związku z którą niniejsze CV zostało udostępnione.


[  ] przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska jak powyższe.


[  ] udostępniania niniejszego CV innym podmiotom z grupy kapitałowej Rail Time Polska Sp. z o.o. (tj. zwłaszcza podmiotom powiązanym w rozumieniu k.s.h.) celem przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska.


[  ] udostępniania informacji o otrzymaniu niniejszego CV osobom trzecim będącym moimi byłymi pracodawcami - celem uzyskania opinii na potrzeby procesu rekrutacji.


Potwierdzam iż mam świadomość, że: a) administratorem moich danych osobowych, zawartych w niniejszym CV jest Rail Time Polska Sp. z o.o. - która będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami, b) podanie danych jest dobrowolne - lecz konieczne celem przeprowadzenia rekrutacji, c) podstawą przetwarzania moich danych przez administratora jest zgoda - którą mogę cofnąć w każdym czasie, d) mam prawo żądania od administratora dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, e) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inne oferty pracodawców:

 • /
 • Od: 0000-00-00